گروه نرم افزاری چالاک - توسعه دهنده سیستم های نرم افزاری

chalaksoft email ChalakSoft@live .com chalaksoft phone 02128429522 chalaksoft mobile 09120274166

نرم افزار بازرگانی چالاک


معرفی امکانات کلی نرم افزار

 ثبت خرید کالا بر اساس ارزهای خارجی    
در هنگام ثبت طرف حساب واحد پولی که با آن خرید می کنید را مشخص میکنید.در نرم افزار می توانید برای هر شخص واحد پولی متفاوت تعیین کنید
ثبت خرید ها در محیط کاربر پسند و ساده انجام می شود. با انجام هر تعداد خرید به صورت خودکار به موجودی انبارها اضافه می شود.همچنین پرداخت های خرید با واحد ارزی  تعیین شده ثبت می گردد

 

فروش کالا بر حسب ارز داخلی
در نرم افزار فروش کالا  بر حسب ارز داخلی(ریال یا تومان) انجام و صورت حساب مشتریان نیز بر حسب این دو واحد پولی نگهداری می شود.با هر تعداد فروش به صورت خودکار از موجودی کاسته می شود و به درآمدها اضافه می گردد

 

سیستم فروش چک به مشتریان
در نرم افزار امکاناتی فراهم شده است که بتوانید چک های دریافتی از مشتریان را برای امورات کاری به فروش برسانید
همچنین سیستم هشدار سررسید چک ها در نرم افزار پیاده سازی شده است که چک هایی که به موعد پاس شدن نزدیک می شوند اعلام می گردند.در صورتی که حتی نرم افزار درحال اجرا نباشد نیز این سررسید ها یادآوری می شوند

 

 نگهداری صورت حساب خرید و فروش
صورت حساب طرف حساب ها و مشتریان بر اساس ارز های تعیین شده نگه داری می شود و می توانید صورت حساب اشخاص را بین بازه های زمانی مختلف مشاهده و یا چاپ کنید.در زیر نمونه یک صورت حساب را مشاهده می کنید

 

انبار داری و کنترل ورود و خروج کالا
کنترل ورود و خروج کالا به صورت خودکار انجام می شود و مقدار کالا و تاریخ و نام شخص تعویل گیرنده در نرم افزار ثبت می شود.در این بخش در صورت وجود مغایرت بین موجودی انبار و نرم افزار تعداد آن قابل مشاهده است
در هنگام فروش در صورتی که تعداد وارد شده بیشتر از موجودی انبار باشد هشدار کمبود موجودی صادر می شود

 

 صرافی
حواله پول به صرافی که به صورت چک و یا نقد می باشد را در این بخش می توانید ثبت کنید.حواله چک به این صورت است که لیست چک هایی که به صرافی تحویل میدهید را از لیست چک های موجود در نرم افزار انتخاب می کنید و مبلغ نقدی را نیز ثبت میکنید. گزارشات کامل از حواله و ارسال پول به صرافی بین بازه های زمانی مختلف می توانید مشاهده و یا چاپ کنید

 

ثبت امور ترخیص کالا از گمرک
ترخیص کالا از گمرک شامل 4 مرحله (مجوز ها ، خیمه دارها ، باربرها و هزینه ها در کشور خارجی ) می باشد که همه این کارها در نرم افزار پیاده سازی شده است. همچنین پرداخت هایی که برای مراحل بالا انجام می دهید در نرم افزار میتوانید ثبت کنید

 

تعریف و دسته بندی کالا و انبارها
در نرم افزار می توانید برای کالا ها دسته بندی و آنها را معرفی کنید.برای هر کالا می توانید یک واحد اصلی ویک واحد جزء تعریف کنید.همچنین می توانید به تعداد نامحدود انبار جهت انبارداری تعریف کنید

 

ارسال پیام کوتاه برای صورت حساب ها و مشتریان بدهکار
در هرلحظه می توانید صورت حساب مشتریان و مقدار بدهی آنها را از طریق ارسال پیام کوتاه یادآوری کنید.ارسال پیام کوتاه برای مشتریان بدهکار به این صورت است که از لیست مشتریان بدهکار ،مشتریان مورد نظر را انتخاب میکند و ارسال پیام کوتاه را انجام می دهید.متن ارسال پیام کوتاه توسط کاربر تعیین می شود

 

گزارشات متنوع از عملکرد نرم افزار
گزارش پویا و کاملی از همه قسمت های نرم افزار بین بازه های زمانی مختلف قابل مشاهده و چاپ شدن است
این گزارشات شامل (هزینه ها – درآمد ها – واریزها و برداشت ها – وضعیت مشتریان – درآمدهای جانبی –انبارداری – صورت حساب مشتریان – خریدها – پرداخت خرید کالا – فروش کالا – دریافت های فروش کالا –کار و دستمزد کارکنان و... ) می باشد

 

+ سایر امکاناتی که برای خرید و فروش کالا در یک نرم افزار لازم است.مانند :
1-ثبت هزینه ها
2-درآمد های جانبی
3-بدهکاران و بستانکارن متفرقه
4- تهیه نسخه پشتیبان و بازگردانی آن
5- واریز و برداشت پول
6- تعریف انواع حسابها و کنترل ورود و خروج مبالغ هر حساب
7- ثبت چک های مدیر و مشتریان
8- ثبت کار و دستمزد کارکنان
9- نمایش سرمایه کالا
10- و...

هزینه خرید نرم افزار مبلغ 820هزار تومان می باشد


نرم افزار واردات کالا و اجناس نرم افزار ارزی نرم افزار بازرگانی نرم افزار چالاک نرم افزار خرید و فروش بازرگانی نرم افزار مدیریت خرید خارج از کشور نرم افزار واردات نرم افزار خرید و فروش خارج از کشور نرم افزار بازرگانی