گروه نرم افزاری چالاک - توسعه دهنده سیستم های نرم افزاری

chalaksoft email ChalakSoft@live .com chalaksoft phone 02128429522 chalaksoft mobile 09120274166

نرم افزار کشاورزی باغ یار


نرم افزار شرکت های کشاورزی باغ یار

نرم افزار باغ یار جهت مدیریت کار شرکت های مهندسی کشاورزی طراحی شده است. می توانید در چندین شعبه  به وسیله شبکه از نرم افزار استفاده کنید. در بخش ثبت فعالیت و کار باغ ها می توانید امورات باغداری کشاورزان از جمله فروش و تجویز سموم و نهاده،بازدید کارشناسان از مزارع،ثبت اطلاعات درختان هر باغ،ثبت اطلاعات زارعت و تجهیزات باغ را ثبت کنید و برای هر کشاورز یک پرونده باز کنید


همچنین می توانید در بخش فروشگاه می توانید نیازمندی های مشتریان و کشاورزان از جمله سموم و نهاده را به فروش برسانید. در قابلیت جدید می توانید خدماتی که برای کشاورزان انجام می دهید از جمله سم پاشی مزارع را به فاکتور اضافه کنید. می توانید خرید های شرکت را ثبت و پرداخت های آنرا ثبت کنید.در بخش موجودی انبار، مقدار موجودی هر نوع نهاده را می توانید مشاهده کنید

 


معرفی امکانات نرم افزار

-------------------------------------------------
 

فروشگاه :در فروشگاه نرم افزار می توانید کالا/ نهاده را به مشتریان و کشاورزان به فروش برسانید اگر همراه فروش کالا خدماتی برای کشاورز انجام داده اید (مانند هزینه تحویل نهاده،هزینه سم پاشی باغ و.. ) می تواند نام خدمات و هزینه آن را به  فاکتور اضافه کنید .همچنین می توانید پرداخت مشتریان شامل چک و پرداخت نقدی است را ثبت کنید . بر حسب تاریخ می توانید صورت حساب فروش و پرداخت مشتری را پرینت کنید و تحویل مشتری دهید

 

 

 

گزارش نویسی :با قابلیت افزودن دفترچه گزارشهای مجزا می توانید گزارش فعالیت شرکت در هر سال،هر ماه و هرهفته را ایجاد کنید و یا گزارش فعالیت کارشناسان از بازدید باغ ها و یا گزارش خرید و فروش کالا و ... را بر حسب نیاز ثبت و پرینت کنید


 

ارسال پیام کوتاه :امکان ارسال پیام کوتاه مانده بدهی کشاورزان،اطلاع رسانی پیامکی و اعلام وصول چک مشتریان در نرم افزار گنجاده شده است.در هر زمانی می توانید با انتخاب لیست مشتریان مورد نظر اطلاع رسانی و یا مانده بدهی آنان را پیامک کنید.لازم به ذکر است که ارسال پیامک اعلام وصل چک ها به طور خودکار انجام می شود

 


اجرای تحت شبکه نرم افزار:نرم افزار را می توانید در شبکه استفاده کنید.اگر در شرکت چندین سیستم وجود دارد و یا در صورتی که شرکت دارای چند شعبه در سطح شهر و یا چند شهر مختلف می باشد ، می توانید همه آنها را باهم شبکه کنید و از نرم افزار به صورت متمرکز استفاده کنید در این حالت هر شعبه با اتصال به سرور به طور مستقل فعالیت می کند

 

ثبت کاربران نرم افزار: می توانید کاربران نرم افزار را ایجاد کنید.با تعیین سطح دسترسی می توانید فعالیت نرم افزاری هر کاربر را تعیین کنید هر کاربر تنها به امکاناتی دسترسی دارد که شخص مدیر برای او تعیین می کند ( به طور مثال کاربر 1 تنها بخش فروشگاه نرم افزار – کاربر 2 امور حسابداری نرم افزار -  کاربر 3 امور کار کشاورزان –کاربر مدیر دسترسی به همه امکانات نرم افزار  )


 

تعریف سطح دسترسی برای کاربران: در این بخش می توانید سطح دسترسی هر کاربر را تعیین و تغییر دهید

 

 

ثبت شعبه و حوزه های فعالیت: در صورتی که شرکت دارای چندین شعبه در شهر ویا چندین شهر مختلف می باشد می توانید حوزه و شعبه های کاری را ایجاد کنید.هر شعبه موجودی انبار،هزینه ها،کشاورزان وگزارش کار مخصوص به خود را دارد.در این حالت در هر شعبه به صورت مستقل فعالیت میکند و در شعبه مرکزی می توانید گزارش کار و فعالیت هرکدام از شعبه را مشاهده کنید


معرفی کالا/نهاده: در این آیتم می توانید کالا و نهاده و سموم کشاورزی که مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرند و یا در فروشگاه به فروش می رسند را ثبت کنید

 

ثبت کشاورزان : در این بخش مشخصات کشاورزان و مشتریان را  ثبت می کنید .همچنین می توانید مانده قبلی کشاورز را وارد نرم افزار کنید

 

 

ثبت باغ و ملک کشاورزان: باغ و ملک کشاورزانی که با آنها قرارداد همکاری دارید را در این بخش ثبت می کنید اطلاعات هر باغ /ملک شامل موارد زیر می باشد.می توانید برای هر کشاورز پرونده مخصوص به خودش را ایجاد کنید

 

 

ثبت کار و فعالیت باغ های کشاورزان : می توانید برای هر ملک کشاورز گزارش کار و فعالیت ثبت کنید.این موراد عبارتند از
ثبت اطلاعات کلی باغ : اطلاعاتی شامل موراد باغداری-زنبور داری می باشد که می توانید آنرا برای باغ/زمین کشاورز ثبت و پرینت کنید
ثبت درختان باغ کشاورز : می توانید اطلاعات نوع درختان،سن درختان و تعداد و نوع رقم هر کدام را ثبت و پرینت کنید
ثبت بازدید کشاورزان : می توانید بازدید کارشناسان از باغ را شامل توصیه های عمومی ،تخصصی و سموم تجویز شده می باشد را ثبت و در صورت لزوم پرینت کنید همچنین می توانید بازدید آینده کارشناس را تعیین کنید
نهاده مصرفی : در صورت استفاده کشاورز از سموم و  نهاده مصرفی  تجویز شده توسط کارشناس می توانید آنها را در این بخش وارد کنید تا کارشناس در بازدیدهای آتی آن را مد نظر قرار دهد

 

 

ثبت کارشناسان : مشخصات کارشناسان که در شرکت فعالیت می کنند چه به عنوان فروشنده و یا به عنوان بازدید کننده باغ کشاورزان در این بخش ثبت می کنید

 

ثبت خرید کالا:  می توانید خرید های انجام شده را ثبت کنید و پرداخت های صورت گرفته بابت خرید کالا را ذخیره کنید. در بخش صورت حساب خرید می توانید بر حسب تاریخ صورت حساب خرید کالا برای هر طرف حساب را پرینت بگیرید

 

موجودی کالا/نهاده : با فروش هر قلم کالا از موجودی انبار کاسته می شود و با ثبت خرید کالا به موجودی انبار اضافه می شود.در هر زمان می توانید موجودی انبار هر شعبه را مشاهده و پرینت کنید


ثبت چک ها : در بخش خرید و یا فروش کالا اگر پرداختی به صورت چک باشد نرم افزار به صورت خودکار آنرا ثبت می کند.با ورد به بخش چک ها تعداد روزهای باقیمانده هر چک را نمایش می دهد می توانید گزارش کاملی از چک های مشتریان و چک های مدیر را مشاهده و پرینت کنید

 

 

ثبت هزینه ها : هزینه های شرکت را در قالب گروه بندی های مختلف را در این بخش وارد می کنید . امکان گزارش گیری و پرینت هزینه های ثبت شده بر حسب تاریخ و بر حسب هر شعبه وجود دارد

 

سررسید پرداخت مشتریان و خرید کالا:  در هنگام فروش کالا/نهاده به کشاورزان و یا ثبت خرید می توانید تاریخ سررسید پرداخت را تعیین کنید.در صورت در تاریخ تعیین شده مانده مشتری پرداخت نشده باشد نرم افزار آنرا در بخش مخصوص نمایش می دهد

 

 

بازدید بعدی کارشناسان : نرم افزار به صورت خودکاربازدیدهای آتی از باغ کشاورزان را در این بخش نمایش می دهد.برای هر بازدید تعداد روزهای باقیمانده آنرا نمایش می دهد.همچنین می توانید لیست بازدید های آتی را پرینت کنید

 

 دفترچه تلفن :می توانید شماره تلفن های مورد نیاز را در قالب گروه و زیر گروه های مختلف ثبت کنید.اگر قبلا اطلاعات آنرا روی نرم افزار اکسل ذخیره کرده اید می توانید آنرا به نرم افزار انتقال دهید.همچنین قابلیت خروجی گرفتن لیست شماره تلفن ها برای نرم افزار اکسل و پرینت آنها را نیز گنجانده شده است

 

 

تهیه نسخه پشتیبان : در هر زمان می توانید از اطلاعات نرم افزار نسخه پشتیبان تهیه کنید. تا در صورت بروز هرگونه مشکلی از قبیل خراب شدن سیستم،ویروسی شدن سیستم،حذف اشتباهی نرم افزار و ...  بتوان آنرا بازگردانی کرد

 

گزارشات نرم افزار: گزارشات کاملی از همه بخش های نرم افزار در این آیتم وجود دارد از قبیل : گزارش خرید و فروش،گزارش دریافتی های مشتریان و پرداخت های خرید کالا ،گزارش هزینه های شرکت ،گزارش چک ها،گزارش واریز و برداشت پول،گزارش موجودی حساب ها و...

 

سایر امکانات نرم افزار:
تعریف خدمات
ثبت نوع درختان تحت پوشش
 ثبت واریز و برداشت پول
کنترل و بررسی موجودی حساب ها
ثبت شماره های ضروری
بازگردانی نسخه پشتیبان
تنظیم عنوان فاکتورها
و....

 

 

هزینه خرید نرم افزار مبلغ 970 هزار تومان می باشد


نرم افزار شرکتهای مهندسی کشاورزی نرم افزار کشاورزی نرم افزار بازدید کشاورزان نرم افزار فروش نهاده نرم افزار نهاده کشاورزی نرم افزار باغداری نرم افزار ثبت مشخصات زمین کشاورزی نرم افزار ثبت باغ نرم افزار ثبت درختان باغ نرم افزار باغبانی نرم افزار مدیریت باغ نرم افزار حسابداری باغبانی نرم افزار حسابداری کشاورزی نرم افزار حسابداری کشاورزان